Училище “Кирил и Методий”


Училище „Кирил и Методий“ в Париж е създадено през 2006 година, като предмет на дейност на Асоциация “Български език – език европейски”. Училището има за цел да разпространява българския език и българската култура посредством системно обучение, съобразено с изискванията на българското Министерство на образованието.

Училището приема за обучение деца от 6 до 14 години. Те могат да бъдат българофони, франкофони или двуезични на тези два езика.

Преподаваните предмети са български език и българска литература, история и география на България. За учениците от начална степен се предлагат и часове по музика.

Училището отговаря на образователните нужди на два типа публика: деца, временно пребиваващи във Франция, и деца, постоянно живеещи в тази страна. Обучението е съобразено с изискванията на българското Министерство на образованието за Българските неделни училища в чужбина и издава в края на всяка учебна година, удостоверения за проведено обучение, признато в България.

Училището предлага и обучение по български чужд език. Учениците са обучавани в групи в зависимост от нивото им на владеене на езика според общата европейска езикова рамка.

Училището предлага и други дейности на своите ученици: празници (Нова година, Баба Марта, 24 май), ваканции в България, посещения на обекти в Париж, свързани с българската куртура, контакти с други училища по български език в чужбина и др.

Родителите могат да следят програмата, чрез включването си в електронния портал LMS на училището.
Всички наши преподаватели се обучават в е-learning и поддържат учебна програма в електронен вид, достъпен до родителите.
Това осигурява ежеседмичен интерактивен контакт с тях.

При записването получавате потребителски код и парола от ръководството.
За подновяване или друг проблем c достъпа, можете да пишете на: сontact@languebulgare.fr