Дистанционно обучение


Клик вместо вдигане на ръка
Български език може да се научи и така!

Живеете далеч от българско училище?

Българското училище “Кирил и Методий” и Първа българска гимназия в Париж предлагат дистанционно обучение по български език, литература, история и география на България за всички деца, които не могат да посещават часовете му поради отдалеченост.

Кой може да се запише?

Дистанционното обучение е отворено за ученици, които по обективни причини не могат да следват присъствената форма на обучение. Единственото техническо условие е да имат компютър, слушалки и добра интернет връзка.

Обучението се провежда за всички класове от начален, среден и горен курс, включително и подготовка за изпита по български чужд език (трети) в рамките на френската матура.

Дистанционното обучение не е предназначено за децата, които посещават или могат да посещават часовете ни.

Кой води часовете?

Часовете се водят от преподаватели от училището, учителите ни по български език и литература, както и по история и география, с дългогодишен опит и познаване на спецификите на изучаването на български език в чужда езикова среда. Те са специално обучени за дистанционно преподаване.

Как протича учебният процес?

Обучението се извършва чрез интернет, посредством специална интерактивна платформа, наречена u4ili6teto.bg, разработена от Центъра за образователни инициативи (ЦОИ). Вече над 73 училища в България, както и българското училище в Брюксел, използват подобни платформи.

Работи се във виртуална класна стая, в която “се срещат” преподавателят и учениците в реално време. Учителят качва в системата необходимите за обучението материали за учениците – аудио-видео файлове и/или връзки към полезни сайтове и др. От своя страна, учениците качват в системата своите домашни. Работата им по текстовете и задачите се проследява от преподавателя. Има възможност за дискусии във форум.

Такса

Цената на дистанционното обучение за учебната година 2018/2019 е 300 евро.

За повече информация и записване, моля свържете се с директорката на училище “Кирил и Методий” и Първа българска гимназия в Париж, госпожа Камелия Трибулен, на телефон +33 6 21 08 00 39 или на имейл адрес: ktriboulin@gmail.сom.