Atelier “Mots dans rime”

Първият срок в училище “Кирил и Методий” приключи с продукция от творческите групи в VI и VII клас. Благодарим на публиката за съпричастието и за аплодисментите на творбите от работилницата за думи и филмите “Рап” и “Шегата”.
Ще ви очакваме на следващата продукция в края на втория срок!

Laissez un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *