Atelier “Mots dans rime”

Първият срок в училище “Кирил и Методий” приключи с продукция от творческите групи в VI и VII клас. Благодарим на публиката за съпричастието и за аплодисментите на творбите от работилницата за думи и филмите “Рап” и “Шегата”.
Ще ви очакваме на следващата продукция в края на втория срок!