Premier lycée Bulgare à Paris

Първа българска гимназия в Париж изпрати 10-тия си випуск през юни и очаква следващите попълнения!

За тези 10 години гимназията изпрати 60 зрелостници.

53 от тях се явиха на матура по български във Франция.
Среден успех от матурата: над 16/20.

Гимназията проведе 14 сесии за европейски сертификати.
Бяха успешно получени 48 сертификата, ниво B2 и С1.

Текущите ни оценки се признават в десетки лицеи.

Често гимназистите ни трудно си тръгват от училище.
Както в събота привечер, така и след като завършат.
Продължават да идват и като студенти.

Защото намират смисъл: това им е “съботната глътка България”!