Детска градина “Зайченцето бяло”


lapin[1]

 

Детската градина приема деца от 3 до 6-годишна възраст, българофони, франкофони или билингви на тези два езика. Обучението се провежда в групи во възраст : 1 група – деца на 3-4 години; втора група – деца на 4-5 години; подготвителна група – деца 5-6 години.

Заниманията на детската градина се провеждат всяка събота, без ваканциите, от 9:00 до 12:00 ч. в обзаведени за целта класни стаи.

Редуват се:

  • Езикови занимания: четиво, игри с цифри и букви, устна реч (обогатяване на активния речников запас);
  • Музикални занимания: заучаване на песни, броилки, гимнастика и театрална дейност, фолклорни танци;
  • Игрови и/или тематични занимания: фина моторика, рисуване, гледане на кратки анимационни филми, колективни игри.

В междучасията или периодите за почивка: игри на открито, когато времето позволява, моторика.

Съдържанието на програмата е като това на детските градини в България. Методиката за организиране на занятия и почивки обаче е като тази във френските детски градини, посещавани от децата през останалите дни от седмицата. Тя се прилага и в нашата детска градина, за да не се нарушава режимът им в събота.

Родителите могат да следят програмата, чрез включването си в електронния портал LMS на училището.
Всички наши преподаватели се обучават в е-learning и поддържат учебна програма в електронен вид, достъпен до родителите.
Това осигурява ежеседмичен интерактивен контакт с тях.

При записването получавате потребителски код и парола от ръководството.
За подновяване или друг проблем c достъпа, можете да пишете на: сontact@languebulgare.fr