Нашата история

2006 година:  Създаване на училище „Кирил и Методий“ като предмет на дейност на Асоциация „Български език – език европейски“ с цел да осигури липсващото до този момент в Париж системно обучение по български език за всички деца.

2007 година:  Създаване на детската градина “Зайченцето бяло”.

2008 година:  Първо “лицензирано” българско училище във Франция, то издава първите си удостоверения за завършен клас, признати в България.

2009 година:  Първи випуск зрелостници. Първа финансова помощ по програма “Роден език и култура зад граница” на МОН.

2011 година:   Асоциация “Български език – език европейски” придобива правото да бъде център за провеждане на ECL изпити по български език.

2012 година:  Вписване в списъка на МОН на неделните училища в чужбина и финансово подпомагане по ПМС 334.

2013 година: Първи опити за дистанционно обучение през виртуална класна стая и сключване на договор с ЦОИ (Център за образователни инициативи) за придобиване на LMS система (електронна система за управление на обучението и учебното съдържание).

2014 година:  Двугодишен проект „Пролетни празници в Европа“ по програмата Еразъм +

2016 година:

2018 година: Създаване на детски танцов ансамбъл “Българчета” и детска вокална група “Китчица”;

2019 година: Справяне с пандемичните условия без загуба на нито един учебен час и близо стопроцентово присъствие на учениците благодарение на електронната ни учебна система в Moodle.

2020 година: Откриване на училищен филиал в гр. Лил
Преместване на училище “Кирил и Методий” в Латинския квартал, на 100 м. от Люксембургската градина, в сърцето на академичните Париж, на ул. Асас 64.
Откриване на курсове за възрастни.

2021 година: Дистанционният ни център надхвърли 100 ученици и осигурява втори езиков поток в начален курс и всички класове вкл. гимназиални.

2022 година: 16 години от учредяването на българско училище “Кирил и Методий”.