Детски фолклорен ансамбъл “Българчета” в Париж

Детският танцов ансамбъл “Българчета” е основан през 2017 година, за да се отговори на желанието на българската общност в Париж да се съхранява и развива българския народен фолклор.

Ръководител на детския фолклорен състав е Цветомир Цветанов

Разпределени в две групи, 31 деца на възраст от 4 до 11 години, се събират веднъж седмично, в събота, за да упражнавят хореографията и научат нов репертоар с български народни танци.

Най-малко 4 пъти в годината, децата имат изяви на празниците на училище “Кирил и Методий”, а от 2021 г. съставът може да бъде видян на фолклорните беседки в парижките паркове.

Освен на училищните празници, през 2022 г. децата се изявиха заедно с детска вокална група “Китчица” в осем публични концерта, а през месец септември и на музикалната беседка на Люксембурска градина в центъра на Париж.
Детския състав има многобройни изяви между които празника на Европа, на площада пред централното кметство в Париж, както и на празници на френски училища, по тяхна покана.

Как става записването?

Ако желаете Вашето дете да участва в детския ансамбъл и танцува български народни танци, необходимо е да се свържете с училищен ръководител или ръководителя на ансамбъла, за да организира пробно занятие и установи музикалната и двигателна култура на детето. Заплаща се и годишна такса в размер на 150 евро.

Ръководител на детски ансамбъл “Българчета” в Париж е Цветомир Цветанов.

Роден през 1989 г. в Годеч, Цветомир е завършил бакалавър “Хореография”, след това магистър “Режисура”. 8 години преподавател в СУ “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Годеч по изобразително изкуство, труд и техника и Туризъм.

Успоредно с това 9 години като ръководител на самодеен колектив “Лудо Младо” и състав за съвременни танци X-MOB към начално училище “Н.Й. Вапцаров-1899” и 1 година като експерт и ръководител към проект „Изкуството – път към социално включване, професионално ориентиране и предприемачество на уязвимите групи” по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”.

От 2016 год. ръководител на ансамбъл “Зора” в Париж, а от 2017 г. преподавател по народни танци в БУ “Кирил и Методий” Париж.