Българско училище в Лил

Българско училище в Лил открива врати като клон на парижкото училище през 2020 год. с 13 деца и ученици.

Негов двигател са семействата от местната Българска асоциация за култура и образование.

След две години в помещения на църковна общност сега училището се помещава в класните стаи на Институт-училище Жене на адрес:

Institut De Genech
28, rue Victor Hugo
59810 Lesquin

Училището приема деца от 4-годишна възраст и е разкрило класове от начална степен. Децата могат да бъдат българофони, франкофони или двуезични на тези два езика.

За пряк контакт с местния екип и повече информация за допълнителните събития, които се организират от училищната общност, можете да се свържете с Ирина Велкова, ivelkova@yahoo.fr, или във фейсбук групата на Българите в Лил.

За записвания в българското училище в Тулуза, и такси, посетете страницата “Записвания

Педагогически екип

Учител по български език и литература

Детски учител

Детски учител

Учител по театър