Българско училище “Дора Габе” в Тулуза

Българско училище в Тулуза е открито с 9 ученици през 2016 год. като клон на парижкото училище. През 2018 год. вече работи като самостоятелно българско училище зад граница, по смисъла на съответното българско постановление на Министерски съвет, вече с над 30 ученици.

За пет-годишнината си училището проведе допитване до всички родители за избор на патрон и така се наименова “Дора Габе”.

Училището приема деца от 4-годишна възраст до прогимназия. Те могат да бъдат българофони, франкофони или двуезични на тези два езика.

Преподаваните предмети са български език и българска литература, странознание, история и география на България. За учениците от начална степен се предлагат и часове по народни танци.

Училището отговаря на образователните нужди на различни категории обучаеми : деца, временно пребиваващи във Франция, и деца, постоянно живеещи в тази страна, с домашен език български или различен от българския. Обучението е съобразено с изискванията на българското Министерство на образованието за Българските неделни училища в чужбина и издава в края на всяка учебна година, удостоверения за проведено обучение, признато в България.

Училището предлага и обучение по български майчин език, като втори или чужд. Учениците са обучавани в групи в зависимост от нивото им на владеене на езика според общата европейска езикова рамка.

Българското училище в Тулуза предлага и други дейности на своите ученици: празници (Нова година, Баба Марта, 24 май), ваканции в България, посещения на обекти в Париж, свързани с българската култура, контакти с други училища по български език в чужбина и др.

Родителите могат да следят програмата, чрез включването си в електронния портал LMS на училището.
Всички наши преподаватели се обучават в е-learning и поддържат учебна програма в електронен вид, достъпен до родителите.
Това осигурява ежеседмичен интерактивен контакт с тях.
При записването получавате потребителски код и парола от ръководството.

За подновяване или друг проблем c достъпа, можете да пишете на: сontact@languebulgare.fr

Училището се намира на адрес:
34 avenue de la Colonne
31500 TOULOUSE

За записвания в българското училище в Тулуза, и такси, посетете страницата “Записвания

Педагогически екип

Учител по български език и литература

Учител по български език и литература

Детски учител

Учител по танци