За нас в числа


Кои сме ние в числа или просто РАВНОСМЕТКА

13-годишна история

6 образователни структури :

 •  Училище „Кирил и Методий“ в Париж с родноезиков и чуждоезиков поток
 • Детска градина „Зайченцето бяло“ – Париж
 • Първа българска гимназия – Париж
 • Българско училище в Тулуза
 • Център за дистанционно обучение по български език
 • Изпитен център за български езиков сертификат на Европейски консорциум ECL

220 деца и ученици от 3 до 20-годишна възраст :

 • 3 групи в детската градина в Париж
 • 7 паралелки в основното училище в Париж
 • 5 гимназиални паралелки в Париж, вкл. подготовка за „БАК“ по български
 • 4 паралелки в Тулуза
 • 8 групи дистанционно обучение

23 преподаватели

Средни оценки от обучението, както и външните оценявания от IV и VII клас: Винаги над МНОГО ДОБЪР 5 (от 6)

Ученици продължили образованието си в България без приравнителни изпити и безпроблемно – над 30.

Явили се зрелостници на френска матура по български (БАК) – 51 ученици
Средна оценка от БАК – над 16/20

Изпитни сесии за езикови сертификати по български език към европейския консорциум ECL – 12 (по две годишно)
Получили сертификати на нива В2 и С1 – 37 от 37 явили се

Дистанционни ученици през последната година – 33

Ученически пътувания – 8 :

 •  Брюксел – Европейски парламент
 • Рим – честване на 24 май с поклонение на гроба на Константин-Кирил Философ
 • Дъблин, Будапеща, Прага – Еразъм+
 • Германия – участие в междуучилищен конкурс по четене

Празнични прояви и участия – поне по 10 на година :

 • Откриване на учебната година
 • Ден на Будителите
 • Литературно четене на гроба на Мина по произведения на Яворов
 • Коледа
 • Поднасяне на цветя на барелефа на Васил Левски, на плочата на Захари Стоянов в Париж
 • Участие в тържеството по случай 3 март в посолството
 • Баба Марта и пролетни ателиета
 • 24 май – патронен празник
 • Участие в традиционния пикник на общността по случай 24 май
 • Празник на Европа и „Розите на България“
 • Участие в Салона на книгата на Балканите – ИНАЛКО Париж
 • Посещения на театрални постановки, срещи с писатели, актьори, творци.
 • Закриване на учебната година и връчване на свидетелствата в салоните на посолството

Вълнения, емоции, удовлетворение от успехите – БЕЗБРОЙ!