Родителски съвет


Родителският съвет е създаден съгласто разпоредбите на ПМС 334 на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина. Избира се с мандат от една година на Общо годишно събрание на родителите.

Съставен е от родители доброволци.

Той осъществява връзката между родители, ученици, учители и управители и контролира дейността на училището. Заедно с директора и Управителния съвет участва в реализирането на училищните проекти, празници, пътувания, обмен между училища и др.

Родителският съвет съдейства на Управителния съвет на асоциацията за осигуряване на материални и финансови средства за обучение.

За учебната 2019/2020 година Рoдителският съвет за училище “Кирил и Методий” е в следния състав :

Председател: Магдалена ОБЕЦАНОВА (първи клас)

Членове :

Диана БАДЕВА (4-ти клас)

Йордан ТАБАКОВ (II група детска градина)

Йорданка ЛЕВИ (детска градина, 3-ти и 5-ти клас дистанционно обучение)

Нина БАЙКОВА (1-ви клас)

Бояна ДАНЧЕВА (6-ти клас)

Рoдителският съвет за Iва българска гимназия е в следния състав :

Председател: 

Членове :

Георги ГЕЧЕВ (10-ти клас)

Лиляна ЙОРДАНОВА (11- клас)

Венета РАЦОВА (12-ти клас)