Родителски съвет


Родителският съвет е създаден съгласто разпоредбите на ПМС 334 на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина. Избира се с мандат от една година на Общо годишно събрание на родителите.

Съставен е от родители доброволци.

Той осъществява връзката между родители, ученици, учители и управители и контролира дейността на училището. Заедно с директора и Управителния съвет участва в реализирането на училищните проекти, празници, пътувания, обмен между училища и др.

Родителският съвет съдейства на Управителния съвет на асоциацията за осигуряване на материални и финансови средства за обучение.

За учебната 2021/2022 година Рoдителският съвет за училище “Кирил и Методий” е в следния състав :

Председател: Деница ИВАНОВА (ученици във втори и пети А класове)

Членове :

Магдалена Обецанова (3-ти клас)

Диана БАДЕВА (6-ти клас)

Йорданка ЛЕВИ (детска градина, 4-ти и 6-ти клас дистанционно обучение)

Жана Вучкова (2-ри и 7-ми клас)

Гергана Лалеманд (детска градина)

Пламена Иванова (подготвителна група в Лил)

Рoдителският съвет за Iва българска гимназия е в следния състав :

Председател: Дима Кьорлински

Членове :

Бояна ДАНЧЕВА (9-ти клас)

Дима Кьорлински (12-ти клас)

Венета Йорданова (дистанционен 9ти клас)