Азбуката – това сме ние


Проект на Асоциацията на българските училища в чужбина
Нашите ученици от Париж участват с буквата П !
Тук може да видите всички букви букви представени от деца от различни крайща на света.