Покана за годишните събрания на родителите и асоциацията

1. ГОДИШНО РОДИТЕЛСКО СЪБРАНИЕ по ПМС № 334

(присъстват всички родители на деца от подготвителните групи до 12. кл. Родителите на първа и втора група от детската градина са добре дошли, но няма да влязат в бройката за кворума.)

събота, 2 декември 2017 г. от 9:30 ч.

112 rue Lourmel
75015 Paris

Покана за годишното родителско събрание и пълномощно

Присъствието ви е изключително необходимо!

* * *

2. ОБЩО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ “Български език – език европейски”
(присъстват всички членове на асоциацията)

събота, 2 декември 2017 г. от 12:00 ч.

112 rue Lourmel
75015 Paris

Покана за Общо годишно събрание на асоциацията и пълномощно

Присъствието ви е изключително необходимо!