Дарение

Имате възможност да направите дарение на асоциацията “Български език – език европейски”. Дарението Ви ще бъде в подкрепа на многоезичието, на пълноценното развитие на децата ни, бъдещи европейски граждани, наше бъдеще.

Националните политики все още не са осъзнали дълга си към всички тези все по-мобилни младежи. Ние трябва да поемем този дълг към подрастващото поколение.

Майчиният език има съществено значение за личностното им изграждане, защото осигурява естествен достъп до отношенията с роднини и културата на предците им. Той е също значим за европейската културна интеграция и следователно за по-добро европейско бъдеще за всички наши деца.

Благодарим за включването Ви в тази кауза! Всички събрани средства се използват за финансирането на занятията и осигуряването на подходящите условия за тяхното провеждане.

Ако подпомогнете обучението по български език и култура чрез дарение, ще получите документ, даващ право на данъчно облекчение в съответствие с френското и българското законодателство лица установени във Франция или лица установени в България.

Държим на разположение, напълно открито и прозрачно, всички наши отчетни документи, изцяло в служба на нашите семейства и нашите преподаватели!

Присъединете съм към нас! Удовлетворението да отваряш вратите на бъдещето за децата няма равно на себе си!