Двуезичие

Предлагаме ви интересни статии и адреси на сайтове във връзка с двуезичието и двойната култура :

www.cafebilingue.com
“Cognitive Benefit of Lifelong Bilingualism” (статия на англ. език, изт.: www.sciencedaily.com)
“Vive le bilinguisme !” (изт.: www.express.be)
“Le bilinguisme freinerait Alzheimer” (изт.: www.lefigaro.fr)
“La moitié de la population mondiale, sinon plus, est bilingue” (изт.: www.abonneecole.net)