Детска градина “Зайченцето бяло”

Детската градина приема деца от 3 до 6-годишна възраст, българофони, франкофони или билингви на тези два езика. Обучението се провежда в групи во възраст : 1 група – деца на 3-4 години; втора група – деца на 4-5 години; подготвителна група – деца 5-6 години.

Заниманията на детската градина се провеждат всяка събота, без ваканциите, от 9:00 до 12:00 ч. в обзаведени за целта класни стаи.

Редуват се всяка седмица пет педагогически ситуации:

  • три езикови занимания: четиво, слушане с разбиране, игри с цифри и букви, устна реч, драматизации с фокус върху обогатяването на активния речников запас;
  • музикално занимание: заучаване на детски и народни песни с фокус фонетично усвояване на езика;
  • танцово занимание: моторика, колективни двигателни умения, народни ритми и заучаване на обикновени стъпки на хоро и ръченица.

В преходните интервали между тези занимания: игри на открито, когато времето го позволява.

Програмата е адаптирана за деца, които говорят български в чуждоезикова среда или които не говорят езика. Всяко занимание е фокусирано върху езиковото усвояване. С децата работят по четирима специалисти, носители на езика: основен учител, помощник-учител, музикант-педагог и хореограф-педагог.

СЛЕДОБЕДНИ ГРУПИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Поради големия интерес към групите в Детска градина “Зайченцето бяло”, открихме допълнителна група, но следобяд, от 14 до 17 ч. Групата е смесена за деца от 3 до 6 годишна възраст.

Родителите могат да следят програмата, чрез включването си в електронния портал LMS на училището.
Всички наши преподаватели се обучават в е-learning и поддържат учебна програма в електронен вид, достъпен до родителите.
Това осигурява ежеседмичен интерактивен контакт с тях.

При записването получавате потребителски код и парола от ръководството.
За подновяване или друг проблем c достъпа, можете да пишете на: сontact@languebulgare.fr


Информация за записване в детската градина “Зайченцето бяло” за учебната година 2024 – 2025 :

– За деца, родени през 2020 г. и 2021 г., не приемаме нови записвания. Ако желаете да се запишете в списъка на чакащи, изпратете по имейл попълнен формуляр.

Педагогически екип

Детски учител

Детски учител

Детски учител

Детски учител

Помощник – учител

Помощник – учител

Хореограф – педагог

Музикант – педагог