Детска градина, среща с Емануел Калчева-Джайма


Творческа среща в Детска градина “Зайченцето бяло” с Емануел Калчева-Джайма