Детска градина, среща с Емануел Калчева-Джайма

Творческа среща в Детска градина “Зайченцето бяло” с Емануел Калчева-Джайма