Народни танци за възрастни

Под ръководството на наш родител, желаещи родители да танцуват народни танци, ще могат да ползват танцовата ни зала и гимнастическия ни салон по определен график и ред.
Инициативата е на наши родители и дейността ще бъде безплатна.

За повече информация, моля да се свържете с Магдалена Обецанова на телефон 0625537625 или емейл: obetsanova@yahoo.fr.

Училището насърчава подобни дейности, които обединяват общността около него и с удоволствие предоставя свободните помещения, като, разбира се, си запазва правото на приоритетно ползване за учебния процес ако се наложи, както и да налага съответни правила за вътрешния ред.
Надяваме се родителската общност по този начин да подпомага цялостната дейност на училището и съдейства за развитието му.

Напомняме по този повод, че дружеството ни е с нестопанска цел и приема дарения срещу данъчни разписки, с които можете да отбиете от данъците си две трети от дарените суми.

С уважение,

Училищното ръководство