Откриване на учебната година в Париж

Уважаеми родители,


С удоволствие ви съобщавамe, че ви очакваме с всички деца и ученици СЪБОТА 7 СЕПТЕМВРИ в 10:30 ч. в двора на училището ни,на 112 rue de Lourmel, Paris 15, за ОТКРИВАНЕ на 14-тата ни учебна година. 
Очакваме всички деца, от всички групи на детската градина, всички ученици от начален курс, Б-поток, прогимназия и гимназия, заедно с родителите си. 

След кратка официална част и приема на първокласниците, всички ще бъдат поканени по класните стаи за запознаване с учители и програма.