Педагогически екип – Тулуза

Елена ГРОЗЕВА
Елена ГРОЗЕВА
Учител по български език и литература
el.grozeva@gmail.com

Ивелина РУСЕВА
Ивелина РУСЕВА
Начален учител
iva_14@hotmail.com

Иван ИВАНОВ
Иван ИВАНОВ
Учител по български народни танци
danceart_bg@abv.bg