Пикник в Моранвилие


На 19 май се проведе традиционния прикник послучай деня на светите братя Кирил и Методий в Моранвилие.
Ето няколко заснети мига от участието на децата ни.