Одобрен проект по европейската програма “Еразъм+”

През пролетта на 2014 г. представихме пред Европейската комисия наш проект на тема „Традиционни пролетни празници в Европа“. През септември същата година получихме одобрението на ЕК и спечелихме грант по европейската програма “Еразъм +” за 2014 – 2016 година! Бяхме изключително щастливи и горди, че българското училище в Париж «Кирил и Методий» стана първата задгранична българска образователна организация, с одобрен проект по европейска програма!

Така нашето училище беше координатор на изпълнението на проекта, а партньори за изпълнението му бяха още три български училища в Европа: българско училище „Азбука“ в Дъблин, българско училище „Петър Берон“ в Прага и „Българско училище за роден език“ в Будапеща.

Грантът по Еразъм+  съфинансира съвместните ни дейности по проекта, както и пътуванията на учениците ни, през следващите две години, между Париж, Прага, Будапеща и Дъблин! За повече подробности от начина на провеждане на всички дейности, преживяванията на учениците и обмяната на опит между всички участници, посетете Facebook страницата.

Съвместният труд на учители и ученици от четирите български училища приключи успешно на 30 август 2016 г.

С огромно и заслужено удоволствие ви представяме нашите интелектуални продукти, изработени в рамките на двегодишния проекта: сборник от ученически творби и педагогическо помагало под общото наименование „Пролет над Европа“.


Сборникът от ученически творби (с пояснителни бележки на пет езика) е плод на усилията на учениците, изучаващи две години традиционните български пролетни празници като частица от семейните им корени, както и празниците на страните, в които живеят. Чрез проведените пътувания и срещи между четирите училища участниците в проекта се запознаха и с пролетните традиции в останалите три партньорски страни. В същото време обогатяваха и познанията си по български език – езикът на проекта, езикът, на който те общуваха помежду си – представяха творбите си, пяха песни, рецитираха стихотворения, пресъздаваха традициите или участваха в тях, езикът, на който проведоха незабравими срещи, запознанства, езикът, на който изразяваха емоциите си, възхищението си, чувствата си ….Така творбите отразяват индивидуалната творческа нагласа на авторите в зависимост от възрастта и нивото им на владеене на български език.
Педагогическото помагало е предназначено за всички, които работят в областта на преподаването на български език в чуждоезикова среда. Чрез него се споделят добри практики с преподавателите в чужбина, преподаващи български език като роден или чужд. Помагалото може да послужи за насърчение и пример за използване на народните традиции за разнообразяване на методите на преподаване. Надяваме се също, че този продукт може да даде интересни идеи на автори на учебни помагала, на методики и ръководства за преподаване на български език в чужбина и др. Помагалото, както и самото му име подсказва, е създадено в помощ на преподавателите в рамките на тяхната педагогическа работа. Материалите могат да бъдат използвани така, както са предложени, или да бъдат адаптирани в зависимост от нуждите и спецификите на обучението. Те могат да послужат като модел за реализиране на други образователни проекти и работа по други тематики.

Надяваме се, че нашият опит ще Ви бъде полезен.