Първа българска гимназия

Първа българска гимназия в Париж е обособена през септември 2016 г. с цел да отговори на специфичните нужди на учениците от 14 до 18-годишна възраст.

Гимназията приема за обучение ученици, които :

  • са учили български език в чужбина ;
  • са учили в България, но са прекъснали обучението си там поради мобилността на семейството ;
  • говорят малко български, но никога не са учили езика в училище ;
  • желаят да се явят на изпита по български като трети съвременен език в рамките на  френската матура (след реформата на френската матура от 2018 год., влязла в сила от 2021 год. във Франция вече не е възможно да се държи този изпит и френските власти отказват да променят това въпреки всички отправени питания от най-високо ниво);
  • желаят да започнат да изучават български език като чужд.

Първа българска гимназия осигурява за тях присъствено и/или дистанционно обучение :

  • по български език и литература по програмите за 8.-12. клас на българската образователна система ;
  • по история и география на България ;
  • по български чужд език по специфични за това обучение програми ;
  • за кандидатстудентски изпити по български за следване в България.

На учениците се издават удостоверения за завършен клас, позволяващи им да продължат обучението си в България, без да държат приравнителни изпити по бъргарски език и литература, по история и география на България.

Желаещите да получат европейски сертификат за познания по български език по обща европейска езикова рамка могат да се явят на изпитните сесии, които провеждаме в качеството ни на изпитен център към Европейския консорциум за сертифициране на познанията по съвременни чужди езици – ECL.

Родителите могат да следят програмата, чрез включването си в електронния портал LMS на училището.
Всички наши преподаватели се обучават в е-learning и поддържат учебна програма в електронен вид, достъпен до родителите.
Това осигурява ежеседмичен интерактивен контакт с тях.

При записването получавате потребителски код и парола от ръководството.
За подновяване или друг проблем c достъпа, можете да пишете на: сontact@languebulgare.fr


Първа българска гимназия  предлага и други дейности на своите ученици: празници и чествания, ваканции в България, посещения на обекти в Париж, свързани с българската куртура, посещения на театрални постановки на български автори в Париж, срещи с писатели, и творци, контакти с други училища по български език в чужбина, пътувания с образователен и културен характер и др.

Педагогически екип

Учител по български език и литература

Учител по български език и литература

Учител по български език и литература

Учител по история

Учител по география