Родителски съвет

Родителският съвет е създаден съгласто разпоредбите на ПМС 334 на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина. Избира се с мандат от една година на Общо годишно събрание на родителите.

Съставен е от родители доброволци.

Той осъществява връзката между родители, ученици, учители и управители и контролира дейността на училището. Заедно с директора и Управителния съвет участва в реализирането на училищните проекти, празници, пътувания, обмен между училища и др.

Родителският съвет съдейства на Управителния съвет на асоциацията за осигуряване на материални и финансови средства за обучение.

За учебната 2022/2023 година Рoдителският съвет на училище “Кирил и Методий”, с клон в гр. Лил, е в следния състав :

Председател: Деница Иванова

Членове :

 • Ивелина Иванова
 • Магдалена Обецанова
 • Гергана Лалеманд
 • Петя Мандаджиева
 • Йорданка Леви (отговаря за дистанционните семейства)
 • Павлина Иванова (отговаря за семействата от Лил)

Рoдителският съвет на Първа българска гимназия в Париж е в следния състав :

Председател: Жана Вучкова

Членове :

 • Бояна ДАНЧЕВА
 • Венета Йорданова

Рoдителският съвет на българско училище “Дора Габе” в Тулуза е в следния състав :

Председател: Рангелина Михайлова

Членове :

 • Гергана Котупанова
 • Анна Кисьова
 • Мая Рахнева