Търсят се учители

Българско училище„Кирил и Методий“ в Париж и Българско училище в Тулуза, при асоциация „Български език – език европейски“ набират учители със специалности:

  • предучилищна педагогика и/или начална педагогика;
  • българска филология;
  • история.

Допълнителни изисквания към кандидатите:

  • да живеят в Париж и околностите им;
  • действителна педагогическа практика е силно препоръчителна ;
  • допълнителна квалификация и опит в преподаване на български на чужденци могат да бъдат предимства;

Договорите с преподавателите в училището са безсрочни съобразно задължителния френски национален колективен трудов договор в бранш „анимация“.

Часовете се провеждат единствено в събота, във всички учебни седмици по френския учебен график (общо 36 седмици). Извън работата си, учителите се включват в училищното дело – празници с децата и организационни задачи.
Молим кандидатите да пратят своята автобиография (CV) с придружително писмо на адрес contact@languebulgare.fr. Телефон за връзка с нас: 06 21 08 00 39.