Училище “Кирил и Методий”

Училище „Кирил и Методий“ в Париж е създадено през 2006 година, като предмет на дейност на Асоциация “Български език – език европейски”. Училището има за цел да разпространява българския език и българската култура посредством системно обучение, което се признава и подпомага финансово от българското Министерство на образованието.

Училището приема деца от 6 или 7-годишна възраст според нивото на владеене на български език. Те могат да бъдат българофони, франкофони или двуезични на тези два езика. Децата могат да бъдат насочени към подготвителните групи на Детска градина “Зайченцето бяло”  или към училищните потоци за български по родноезикова програма и български по комуникативно-речева програма.

Преподаваните предмети са български език и българска литература, странознание, история и география на България. За учениците от начална степен се предлагат и часове по музика и театър.

Училището отговаря на образователните нужди на различни категории обучаеми: деца, временно пребиваващи във Франция, и деца, постоянно живеещи в тази страна, с домашен език български или различен от българския. Обучението е съобразено с изискванията на българското Министерство на образованието за Българските неделни училища в чужбина и издава в края на всяка учебна година, удостоверения за проведено обучение, признато в България.

Училището предлага и обучение по български майчин език, като втори или чужд. Учениците са обучавани в групи в зависимост от нивото им на владеене на езика според общата европейска езикова рамка.

Училището предлага и други дейности на своите ученици: празници (Нова година, Баба Марта, 24 май), ваканции в България, посещения на обекти в Париж, свързани с българската култура, контакти с други училища по български език в чужбина и др.

Родителите могат да следят програмата, чрез включването си в електронния портал LMS на училището.
Всички наши преподаватели се обучават в е-learning и поддържат учебна програма в електронен вид, достъпен до родителите. Това осигурява ежеседмичен интерактивен контакт с тях.

При записването получавате потребителски код и парола от ръководството.
За подновяване или друг проблем c достъпа, можете да пишете на: сontact@languebulgare.fr


Педагогически екип

Училищен ръководител

Учител по български език и литература

Учител по български език и литература

Учител по български език и литература

Учител по български език

Учител по история

Начален учител

Начален учител

Начален учител / Учител по география

Учител по театър

Хореограф – педагог

Музикален педагог

Административен екип

Специалист “Дигитален маркетинг”