Дистанционно обучение

Клик вместо вдигане на ръка
Български език може да се научи и така!

Живеете далеч от българско училище?

Българското училище “Кирил и Методий” и Първа българска гимназия в Париж предлагат дистанционно обучение по български език, литература, история и география на България за всички деца, които не могат да посещават часовете му поради отдалеченост.

Кой може да се запише?

Дистанционното обучение е отворено за ученици, които по обективни причини не могат да следват присъствената форма на обучение. Единственото техническо условие е да имат компютър и добра интернет връзка.

Обучението се провежда за всички класове от начален, среден и горен курс. От няколко години се поддържа поток класове за обучение по европейската езикова рамка с комуникативна методика на преподаване за деца със слаб говорим български. Приемат се и деца в дистанционна предучилищна група от 5-годишна възраст. Откриват се групи и за начинаещи момчета и момичета на юношеска възраст.

Дистанционното обучение не е предназначено за децата, които посещават или могат да посещават часовете ни.

Кой води часовете?

Часовете се водят от преподаватели от училището, учителите ни по български език и литература, както и по история и география, с дългогодишен опит и познаване на спецификите на изучаването на български език в чужда езикова среда. Те са специално обучени за дистанционно преподаване.

Как протича учебният процес?

Обучението се извършва чрез интернет, посредством специална интерактивна платформа, наречена u4ili6teto.bg, разработена от Центъра за образователни инициативи (ЦОИ).

Работи се във виртуална класна стая, в която “се срещат” преподавателят и учениците в реално време. Учителят качва в системата необходимите за обучението материали за учениците – аудио-видео файлове и/или връзки към полезни сайтове и др. От своя страна, учениците качват в системата своите домашни. Работата им по текстовете и задачите се проследява от преподавателя. Има възможност за връзка между ученици, родители и учители извън виртуалната класна стая и курсовете са достъпни 24/7.

Такса

Цената на дистанционното обучение за учебната година 2022/2023 е 300 евро.

Вижте актуалното разписание на дистанционното обучение по класове, предмети, дни и часове, в които се провежда.

Разписанието за онлайн обучение по български език за възрастни също е на разположение.

За повече информация и записване, моля свържете се с училищния ръководител, госпожа Камелия Трибулен, на телефон +33 6 21 08 00 39 или на имейл адрес: ktriboulin@gmail.сom.

Педагогически екип

Начален учител

Начален учител

Учител по български език и литература

Учител по български език и литература

Учител по български език

Учител по история

Учител по български език и литература