15-ти патронен празник

Мило училище, честит 15-ти патронен празник!

Продължаваме с нашите съботни глътки България, заедно с нашите деца!

Поздравително видео от нашите деца !