Записване


Записването за учебната 2020-2021 година вече започна.

За тези от вас, които биха желали да направят записването по електронен път предлагаме следните формуляри :

И тази година имате възможност да направите записването като попълните и отпечатате формуляра.
Свалете и попълнете съответния формуляр :

След като го попълните, молим да ни го предадете :

  • в училище на касиера на асоциацията госпожа Даниела Петкова;
  • или изпратите на следния пощенски адрес :
Daniela Petkova-Peuch
3 rue Léopold Sédar Senghor, apt 162
91000 EVRY

Различните възможности за плащане са посочени във формуляра.

Записването е валидно след попълването на формуляра за записване на място или след неговото пристигане по пощата, придружен със заплащане на цялата такса. Вноските не могат да бъдат възстановявани.

Финансови условия

Училищни такси за 2020-2021 :

  • От I до XII кл. – 300 евро
  • Детска градина – 300 евро
  • Български втори език – 300 евро
  • Дистанционно обучение – 300 евро

Намаления (за Париж):

  • За второ, трето и повече записани деца – по 50 евро отстъпка за всяко дете след първото;
  • Намаление на таксите в случай на финансови затруднения ;

Насърчаваме всякакви дарения, дори и такива, които ви се струват незначителни.
В замяна на всички дарения асоциацията ни издава разписки за данъчни намаления от 66%.

Членството в асоциацията е  по желание и валидно за текущата учебна година, независимо от датата на заплащането на таксата.

Записванията се провеждат по време на откриването на учебната година, но новопостъпващи ученици приемаме по всяко време в хода на учебна година.

Новите ученици се разпределят по класове от учителите. Разпределението става по възраст и ниво на владеене на езика, като при необходимост може да бъде ползван тест.

За въпроси и повече информация :