Langue bulgare, langue d'Europe

Български език - език европейски

Изпитен център за български чужд език, сертифициран от ECL

   
 

За нас

Събития

За българския език

Спомоществователи

Отзиви

Училище "Кирил и Методий"

Детска градина

Екип

Правилник

Записване

За контакти

Дарителство

Видеоархив

Разписание
2015/2016

Сподели

Loading

Педагогически екип и управление

Към днешна дата педагогическият екип се състои от девет преподаватели, сред които госпожа Mария АТАНАСОВА, директорката на училището ни:

- Г-жа Mария АТАНАСОВА, директорка на училището ни, преподавател по история и география в прогимназиален и гимназиален курс, mari_atanasova@hotmail.com ;

- Г-жа Румяна Шибилева–Ронжие - преподавател по български език и литература в прогимназиален и гимназиален курс, roumi52@yahoo.fr ;

- Г-жа Любомира КОЛЕВА - преподавател по български език и литература в прогимназиален курс, loulouebg@yahoo.com ;

- Г-жа Снежана ПЕНЕВА - преподавател по български език и литература в начален курс и детска учителка, snejana.peneva@mail.bg ;

- Г-жа Валентина Вълчева, преподавател по български език и литература в начален курс и детска учителка, val_mat@abv.bg ;

- Г-жа Цветелина ПАНАЙОТОВА, преподавател по български език и литература в начален курс, cvetelina_nikolaeva@abv.bg ;

- Г-ца Яница ИВАНОВА, преподавател по български език и литература в начален курс, ianica_ivanovaa@abv.bg ;

- Г-жа Анжела ЧОЛАКОВА, преподавател по български чужд език, acholakova@hotmail.fr;

- Г-жа Олимпия КРЪСТЕВА, детска учителка, olimpiya1973@abv.bg;

- Г-жа Катя ДИЕВА, детска учителка, k.dieva.bg@gmail.com;

- Г-жа Катерина АНАНИЕВСКА, музикален педагог, muzika_katia@abv.bg

- Г-жа Андриана АНГЕЛОВА, помощник възпитател, andriana8793@abv.bg

Художествени ръководители :

 Г-жа Катерина АНАНИЕВСКА, muzika_katia@abv.bg ;

Към тях се присъединяват преподаватели, художници, музиканти и други доброволни специалисти за извънучилищната дейност.

Управление

Училище «Кирил и Методий» и детска градина « Зайченцето бяло » се управляват от асоциация «Български език – език европейски» чрез Управителен съвет, който изпълнява функциите на училищно настоятелство.

Общото годишно събрание на асоциацията, състояло се на 10 октомври 2015 г., прие Управителен съвет в следния състав:

Бюро:
Председател: Елена ЖЕЛЯЗКОВА,
elena.jeliaskova@gmail.com
Зам. председател: Марина ИВАНОВА, ivanova.adi@gmail.com
Касиер: Даниела ПЕТКОВА, ca.petkova@gmail.com
Секретар: Боряна ЕВТИМОВА,
b.evtimova@abv.bg.

Членове на Управителния съвет :
Веселка МИНЕВА, vesselka@voila.fr
Албена ЛАФАРЖ, albena.l@free.fr
Златомира ПЕТРОВА, zlatomira_bg@abv.bg
Марина БАНЧЕВА,
marinabancheva@gmail.com
Светла ПЕТКОВА,
svetla_petkova@yahoo.com

Настоятелството ръководи училището и детската градина, изпълнявайки следните задачи: подбор на учителите и сключване на трудови договори с тях; осигуряване на учебни зали, учебници и учебни помагала; застраховане на учениците; организиране на извънурочните дейности; популяризиране на работата на училището и създаване на контакти с различни институции във Франция, България и други страни; набиране на средства за издръжка на училището и др.

 

Родителски съвет:

Председател: Лора САВОВА-ГОРЖЕ, lora.savova@yahoo.fr

Лиляна ЙОРДАНОВА, lilianaiordanova@hotmail.com

Пламена ПЪШЕВА, plamenap@gmail.com

Димитрина КЬОРЛИНСКА, dimagou@yahoo.com

Анна ЙОРДАНОВА, annajordanova@hotmail.com

Анелия АНДОНОВА, yavaloopi@gmail.com

Росина НЕЙЧЕВА, contact@languebulgare.fr

Правилник за училищната дейност на асоциация "Български език - език европейски"

Сподели
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Начало

  Скорошни публикации            

  Училищен живот :

    - Дистанционно обучение

    - Разписание 2015/2016

   - Библиотека

 - Архиви

   - Галерия (снимки и видео)

  Полезна информация :

   - Интерактивно обучение

   - Електронен буквар

   - "Как са казвали дедите
     
ни - как казваме днес"

   - Двуезичие