Langue bulgare, langue d'Europe

Български език - език европейски

Изпитен център за български чужд език, сертифициран от ECL

   
 

За нас

Събития

За българския език

Спомоществователи

Отзиви

Училище "Кирил и Методий"

Детска градина

Екип

Правилник

Записване

За контакти

Дарителство

Видеоархив

Разписание
2015/2016

Сподели

Loading

Детска градина "Зайченцето бяло"

Детската градина приема деца от 3 до 6-годишна възраст, българофони, франкофони или билингви на тези два езика. Децата ще се обучават заедно, като се диференцират подгрупи: 3 и 4-годишни деца и деца за предучилищна подготовка на 5 до 6-годишна възраст.

Заниманията на детската градина ще се провеждат всяка събота, без ваканциите, от 9,00 до 12,00 ч. в обзаведени за целта класни стаи на адрес:

13 rue de Prague
Paris 12
METROS : 1, 8, 14
RER A и RER D : Gare du Lyon
BUS : 61, 76, 86

Децата ще имат възможност да излизат за междучасие на открито. Заниманията са съобразени с възрастта на децата в подгрупите.

Учебното време се дели на три периода от по 30 минути максимум, с междинни периоди на развлекателни почивки или "междучасия". Има възможност за организирана закуска.

Работи се на малки групи, в три отделни периода, c две или три учителки според броя на децата, като се ползва изключително български език за всички занимания:

- Езикови занимания: четиво, игри с цифри и букви, устна реч (обогатяване на активния речников запас);

- Музикални занимания: заучаване на песни, броилки, гимнастика и театрална дейност, фолклорни танци;

- Игрови и/или тематични занимания: фина моторика, рисуване, гледане на кратки анимационни филми, колективни игри.

В междучасията или периодите за почивка: игри на открито, когато времето позволява / моторика.

Програмата се основава на тази на българските детски градини относно съдържанието, но взаимства методиката от френските детски градини, които повечето деца посещават в останалите дни от седмицата, така че да се осигури приемственост в режима на децата.

Педагогическият екип се състои от квалифицирани детски учители с опит по специалността "предучилищна и начална педагогика", както и профили "музикална педагогика", "интеркултурно образование" и "логопедия".

Сподели

 

  Начало

  Скорошни публикации            

  Училищен живот :

   - Дистанционно обучение

   - Разписание 2015/2016

   - Библиотека

 - Архиви

   - Галерия (снимки и видео)

  Полезна информация :

   - Интерактивно обучение

   - Електронен буквар

   - "Как са казвали дедите
     
ни - как казваме днес"

   - Двуезичие