Langue bulgare, langue d'Europe

Български език - език европейски

Изпитен център за български чужд език, сертифициран от ECL

   
 

За нас

Събития

За българския език

Спомоществователи

Отзиви

Училище "Кирил и Методий"

Детска градина

Екип

Правилник

Записване

За контакти

Дарителство

Видеоархив

Разписание
2015/2016

Сподели

Loading

Училище “Кирил и Методий”

Учебен процес

Oсновен поток Приравнителен поток Седмично разписание 2015/2016 Библиотека

Училище „Кирил и Методий“ има за цел да разпространява българския език и българската култура посредством системно обучение, съобразено с изискванията на българското Министерство на образованието, както и на френското законодателство, отнасящо се до дейността на асоциации и техни образователни структури.

Училището приема за обучение деца от 6 до 18 години, независимо от тяхната националност и социален статут. Те могат да бъдат българофони, франкофони или двуезични на тези два езика. Юноши на 19 и повече години се записват, ако се обучават в средно учебно заведение.

Преподаваните предмети са български език и българска литература, история и география на България.

Училището отговаря на образователните нужди на два типа публика: деца, временно пребиваващи във Франция, и деца, постоянно живеещи в тази страна. Обучението е съобразено с изискванията на българското Министерство на образованието и има за цел, от една страна, получаването, в края на всяка учебна година, на удостоверение за проведено обучение, признато в България, а от друга страна, подготовка за явяване на матура по български език (трети чужд език факултативно) при завършване на средно образование във Франция. За целта, училището сътрудничи с Националния институт за източни езици в Париж, който провежда този изпит.

Предлаганите от училището курсове се финансират от членски внос, обществени помощи, субсидии, фирмени и частни дарения и др.  Управителният съвет може да учредява стипендии или да разрешава безплатен прием на ученици, които нямат друга възможност за изучаване на български език.

Училището предлага освен курсовете и други дейности на своите ученици: празници (Нова година, Баба Марта, 24 май), ваканции в България, посещения на обекти в Париж, свързани с българската куртура, контакти с други училища по български език в чужбина и др.

Сподели

 

 Начало

 Скорошни публикации           

  Училищен живот :

    - Дистанционно обучение

    - Разписание 2015/2016

   - Библиотека

 - Архиви

   - Галерия (снимки и видео)

  Полезна информация :

   - Интерактивно обучение

   - Електронен буквар

   - "Как са казвали дедите
     
ни - как казваме днес"

   - Двуезичие