Нашата история


2006 година:  Създаване на училище „Кирил и Методий“ като предмет на дейност на Асоциация „Български език – език европейски“ с цел да осигури липсващото до този момент в Париж системно обучение по български език за всички деца.

2007 година:  Създаване на детската градина “Зайченцето бяло”.

2008 година:  Първо “лицензирано” българско училище във Франция, то издава първите си удостоверения за завършен клас, признати в България.

2009 година:  Първи випуск зрелостници. Първа финансова помощ по програма “Роден език и култура зад граница” на МОН.

2011 година:   Асоциация “Български език – език европейски” придобива правото да бъде център за провеждане на ECL изпити по български език.

2012 година:  Вписване в списъка на МОН на неделните училища в чужбина и финансово подпомагане по ПМС 334.

2014 година:  Двугодишен проект „Пролетни празници в Европа“ по програмата Еразъм +

2016 година: