Луната в ръкописните книги

На 7 октомври се проведе първата част на тази интересна работилница, проведена от Дивна Манолова, специалист по история на астрономията, на български език.

В работилницата взеха участие ученици от три възрастови групи – между 3-4 клас, 5-7 клас, и от гимназиалните класове на училище “Кирил и Методий” в Париж.

Целта на работилницата е използването на български език за “научни цели”, в случая за придобиване и изразяване на научно-артистично познание чрез лично участие.

Втората част от работилницата ще се проведе на 18 ноември. Дотогава участниците ще водят свой личен лунен дневник, отбелязвайки различните фази на луната, наблюдавана от едно и също място и време в продължение на 28 дни.

Вижте снимки от работилницата във фейсбук страницата ни.