Общи годишни събрания

Уважаеми родители,

Каним Ви да участвате в:

Общо годишно родителско събрание и общо годишно събрание на асоциацията ни

Същите ще се проведат на 15 октомври, съответно в 10 ч. и в 12 ч. на адрес – 64 rue d’Assas, Paris 6.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на родителските съвети през изминалата година, вкл. и финансов отчет на училищната дейност.
  2. Припомняне на ролята на Родителския съвет.
  3. Избор на родителски съвет (между 3 и 7 души) на училище „Кирил и Методий“.
  4. Избор на родителски съвет (между 3 и 7 души) на Първа българска гимназия – Париж.
  5. Информация за учебния график и тържествата през 2022/2023.
  6. Разни.

Забележка: Предложения за внасяне на точки в дневния ред се правят по имейл до понеделник, 13 октомври включително.
На място и само в началото на събранието могат да се правят предложения по точка РАЗНИ, без задължително протоколиране.

Годишните родителски събрания на училище “Кирил и Методий” и Първа българска гимназия – Париж, изисквани от Постановление на Министерски съвет №90, ще се състоят едновременно на 15 октомври 2022 г. от 10:00 часа в сградата на училището. Залата ще е отворена от 9 ч., когато ще започне и събирането на подписи.

Общите родителски събрания на двете учебни заведения ще се проведат на български език, поради необходимостта от протоколиране на български. За да бъдат валидни е необходим кворум от поне половината от родителите на записаните до момента деца и ученици.
Родителите на първа група от детската градина са добре дошли, но няма да влязат в бройката за кворума, тъй като българското министерство регулира дейността единствено на деца над 4-годишна възраст.

Aсоциация “Български език – език европейски”, ръководеща училище “Кирил и Методий”, детска градина “Зайченцето бяло” и Първа българска гимназия – Париж, съгласно френското законодателство свиква Редовното годишно общо събрание на членовете на асоциацията от 12 часа на същата дата и на същото място. Необходим е кворум от поне половината от членовете на асоциацията.

Важно: За да бъде събран необходимия кворум за събранието на асоциацията, молим за присъствието на всички родители, заявили членство при попълване на формуляра за записване. Ако не сте отметнали квадратчето “Членство”, но желаете да се присъедините към асоциацията, моля да се свържете с нас на contact@languebulgare.fr, за да Ви добавим.

Ако вече членувате или желаете да го направите, но не можете да присъствате на Общото събрание, молим да попълните приложеното пълномощно и да ни го предадете преди 15 октомври 2022 г.

От тук може да си свалите като файл покана и пълномощно за Годишното родителско събрание и за Редовното общо събрание на асоциацията.

Присъствието на всички е изключително важно за протичането на нормалния ред на училищната дейност.

Очакваме Ви!