Нови състави на УС и родителските съвети

Уважаеми родители,

Благодарим на всички вас, които на 15 октомври се отзовахте и активно участвахте в общите годишни родителски събрания на училищата ни в Париж, Тулуза и Лил, и избрахте свои представители, които да попълнят управителния съвет и родителските съвети!

Без родителите училището не може да работи! Учителите имат нужда от взаимодействие с тях, за да бъдат полезни на децата.

Основателите и дългогодишните членове на екипите ни изказват най-сърдечна благодарност и на всички, които освободиха местата си, за да влязат нови лица, с нови идеи и заредени с енергия. По време на вашето членство вие направихте много за да бъде нашето училище онова мечтано място за всички наши родители и деца! Благодарим ви отново!

През последните години, отношенията и атмосферата на работа са отлични, а това е истински двигател за развитието на училището, както на обучението заедно с педагозите, така и на дейността му като културно средище на българската общност в чужбина, което да създава мотивация у подрастващите да запазят връзка с България.

В този дух пожелаваме добре дошли и на новите членове!

Уважаеми родители, запознайте се с новите състави:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

 • Елена Желязкова
 • Даниела Петкова
 • Петя Иванова
 • Деница Стаменова
 • Петя Борисова
 • Мария Тодорова

РОДИТЕЛСКИ СЪВЕТ на БУ «Кирил и Методий» в Париж, с клон в Лил:

 • Деница Иванова (председател)
 • Ивелина Иванова
 • Магдалена Обецанова
 • Гергана Лалеманд
 • Жана Вучкова
 • Петя Мандаджиева
 • Йорданка Леви
 • Павлина Иванова

РОДИТЕЛСКИ СЪВЕТ на Първа българска гимназия в Париж:

 • Жана Вучкова (председател)
 • Венета Йорданова
 • Бояна Данчева

РОДИТЕЛСКИ СЪВЕТ на БУ «Дора Габе» в Тулуза:

 • Рангелина Михайлова
 • Гергана Котупанова
 • Анна Кисьова
 • Мая Рахнева